Våra tjänster

Plantering

Plantering är den vanligaste och generellt sett säkraste metoden för återbeskogning. Vid plantering kan föryngringen få ett försprång så att den växer ifrån konkurrerande vegetation. Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimatläge och väderlek.

Planteringen kan kombineras med skärm eller fröträd, och användas som komplement till sådd och självföryngring.

Plantering, liksom sådd, ger möjlighet att ändra sammansättning på den nya skogen. Det är inte säkert att den gamla skogen var den bästa från tillväxtsynpunkt. Plantor från fröplantager eller förflyttade provenienser kan vara härdigare, växa snabbare eller ha andra önskvärda egenskaper. Välj en säker metod för att återbeskoga just din trakt, investera för framtiden.

 

 

Röjning – en investering för framtiden

I röjningen kan du påverka ditt bestånds egenskaper och produktion och få en grövre skog av bättre kvalite. Vid röjningen kan du också ta vara på och nyskapa naturvärden samt förvalta kulturminnen. Utförs röjningen för sent eller om ingen röjning utförs alls, medför detta stora risker. Vid röjningen eller framtida gallringar , tvingas du troligen lämna förväxande träd av mycket dålig kvalite, eftersom en del av de bästa kvalitetsstammarna ofta är skadade eller svårt hämmade. De upphissade kronorna och klena stammarna gör dessutom att risken för snöbrott och vinfällning, samt därvid påföljande insektsskador, är stor. På så vis är röjningen en investering för framtiden.

Trädfällning

(mer info inom kort)

Gallringsinventering och planering

(mer info inom kort)